NL EN

QuickTide

De ultieme tool voor getijdenberekingen, tijden van hoog- en laagwater, waterstanden per 10 minuten nauwkeurig en actuele dieptegegevens. Maar bijvoorbeeld ook perfect voor; passagetijden voor ondiepe geulen en wantijen, passagetijden voor bruggen op getijdewater of berekeningen voor vastlopen en droogvallen.

Download hier voor iPhone, iPad en iPod Touch.

Download hier voor Android toestellen.